เลขาธิการ กพฐ.ให้สัมภาษณ์แนวทางการสร้างโรงเรียนคุณภาพแก่ชุมชน

 

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.ให้สัมภาษณ์แนวทางการสร้างโรงเรียนคุณภาพแก่ชุมชน ณ อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 ห้องประชุม สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ