ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนพระราชทานทับละมุที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาขับเคลื่อนงานโครงการตามพระราชดำริ สพฐ. และนายชลำ อรรถธรรม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะ ได้มาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนพระราชทานทับละมุที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รอง ผวจ.พังงา กล่าวรายงาน และ ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยประธานศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอท้ายเหมือง ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.พังงา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ