ทีม DT-CMAI โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เข้ารับรางวัล Popular Vote DigiFam Awards ครั้งที่ 2

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับทีม DT-CMAI โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิค DigiFam Awards ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตอง” ในหัวข้อ Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ ปีที่ 2 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใน “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ” กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนักเรียนเข้ารับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวฐิติรัตน์ คำหล้า ชั้น ม.5/2
2. นางสาวกชพร ต๊ะเหมือย ชั้น ม.5/2
3. นางสาวณัฐวรา กังแก้ว ชั้น ม.5/2
4. นางสาวกัญญารัตน์ ต๋าจ๊ะ ชั้น ม.5/2
5. นางสาวณัฏยา แยะคำ ชั้น ม.5/2
โดยมีครูผู้ฝึกสอน นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเข้ารับรางวัลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสัมมนา แคท ออดิทอเรียม ชั้น 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด กรุงเทพมหานคร