สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายโพชัน ขุนาพรม โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานฯ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค. (ด้านบริหารบุคคล) ร่วมแสดงความยินดีมอบของที่ระลึก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ  คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก