สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอ      ลำปลายมาศ

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กชายณัฐกรณ์ ปิงปอง นักเรียนชั้นอนุบาล ๓  จากการสอบถามผู้บริหารได้ให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อรักษาตัว และจากการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองได้นำนักเรียนเข้ารับการรักษาที่คลินิก ซึ่งแพทย์ได้ให้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังดูอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดยาให้รับประทานรักษาตามอาการ ซึ่งจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพบว่าเด็กนักเรียนอาการไม่น่าเป็นห่วง และผู้ปกครองได้ทำตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด