สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1