สพป.อุดรธานี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านปะโค  โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2