สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม  ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายภูมิสิทธิ์  วังคีรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 158 ทุน  ๆ ละ 5,000 บาท  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1