สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมืองและผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 7  ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2563 นี้  ณ โรงเรียนบ้านหนองหอยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อันเกิดจากความมือมือของทุกฝ่าย