ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดีกับนายไวภพ สุขกระโทก เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดีกับนายไวภพ สุขกระโทก เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวย

โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย