ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง และโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูง และโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านโป่งปะ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น และโรงเรียนบ้านวังดินสอ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู สภาพแวดล้อม โครงการอาหารกลางวัน ข้อมูลนักเรียนยากจน ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีผู้ริหารสถานศึกษา คณะครู รายงานข้อมูล นำเยี่ยมชมภายในโรงเรียน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน