สพป.ระยอง เขต ๒ โดยเครือข่ายกรมหลวงชุมพรฯ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธาน ในการเปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ “กรมหลวงเกมส์ ๖๓” ซึ่งโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เป็นเกมส์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง