โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สังกัด สพม. 16 จัดกิจกรรม PLC : Professional Learning Community สานสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สังกัด สพม. 16 ในการจัดแสดงนิทรรศการและขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม PLC : Professional Learning Community สานสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการ โดยมีนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการและขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม PLC : Professional Learning Community สานสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการ วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนต่างๆ การขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม PLCและกิจกรรมสร้างเครือข่าย PLC แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพ/ข่าว ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์