สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 28/2563

     วันที่ 16 พฤศจิกายน  2563  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเคารพธงชาติและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ณ  บริเวณหน้าเสาธง สพป.ปราจีนบุรี เขต  2