ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในงาน “กิจกรรมล้อมวงพบเพื่อนครู” (เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังแนวคิด ข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 5 ภูมิภาค มีเป้าหมายเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูมิภาคละ 20 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภูมิภาคละ 20 คน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภูมิภาคละ 10 คน โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรมเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์ HCEC ในพื้นที่ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 โดยมีข้าราชการครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อ.เมือง จ.ลำพูน