ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ กับคณะศึกษานิเทศก์

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒