สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสัญจร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะรอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม /หน่วย,คณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสัญจร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มอบนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา เป้าชัด จัดลำดับความสำคัญ ฝันให้ไกลไปให้ถึง พึง Re-check และเด็กต้องมาก่อน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีผู้บริหาร คณะครู อ.ซับใหญ่เข้าร่วมประชุม จำนวน 168 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ