สพม.15 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565

17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งว่าที่ ร.ต.บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รองผอ.สพม.15 เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ อดีตผอ.สพม.15, นส.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล อดีตผอ.รร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ  โดยนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด พร้อมด้วยนายปชานนท์ ชนะราวี รองผอ.สพม.15 นำคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องนราทัศน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส…ภาพ – ข่าว พินีภรณ์