สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครปฐม เขต 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุทธิดล  พุทธรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางวิไล เรียนทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่