++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2564++

<<<< วันจันทร์  ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น.ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  / ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน