“สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ ยามเช้า ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TKPARK) “

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช นายชุมพล ฝูงใหญ่ นายอุมัธ สวาหลัง นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมพบคุยสบายๆ ยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จัดโดยเทศบาลเมืองปัตตานีและเทศบาลตำบลรูสะมิแล โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม (ลานสานฝัน) ชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TKPARK) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำหรับกิจกรรมคุยสบายๆ ยามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังปรึกษาหารือประสานการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อส่วนราชการ