สพม.39 ประชุมทางไกล ผอ.เขต พบเพื่อครู

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานสหวิทยาเขต ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผ่านระบบ Acu conference เพื่อพบปะเพื่อนครูและมอบนโยบายการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” แนวทางการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบใหม่ และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้แก่ โครงการห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล และโครงการส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39