สพฐ. ร่วมงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมงาน แถลงข่าว “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน” และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริกับสถาบันองค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา (AGS) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี และมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นผู้กล่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 บริษัท กรีนสปอตเซลส์ จำกัด

นางสาวฐิติมา ชาลีกุล