ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสัญจรพบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะรอง ผอ. สพป.,ผอ.กลุ่ม /หน่วย,คณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มอบนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา เป้าชัด จัดลำดับความสำคัญ ฝันให้ไกลไปให้ถึง พึง Re-check และเด็กต้องมาก่อน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน สากล บนวิถีพอเพียง ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีผู้บริหาร คณะครู อ.เนินสง่า เข้าร่วมประชุม

จำนวน 180 คน ณ ห้องประชุมโดม สพปชัยภูมิ เขต 3