ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเปร็งฯ ตรวจผลกระทบกรณีท่อก๊าซธรรมชาติระเบิด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  นางสาวศศิชา คล้ายแจ้ง ศึกษานิเทศก์ และนางสาววิรยา วงนอก นักจิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง และศูนย์บรรเทาทุกข์ของ ปตท. เพื่อตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหาอุปสรรค์ ความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก และการจัดการเรียนการสอนหลังจากได้รับผลกระทบจากกรณีท่อก๊าสธรรมชาติระเบิดที่ผ่านมา พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีนายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้ข้อมูลและการต้อนรับนำตรวจพื้นที่และศูนย์ให้ความช่วยเหลือฯ