นร.รร.กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจิตนาการ ระดับประเทศ

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ในงาน”เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16″ ประจำปี 2563 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยครูคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์ เป็นครูผู้ฝึกสอน และนายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการฝึกสอนและให้การสนับสนุน