ปลัด ศธ. พร้อมรองเลขาธิการ กพฐ. มอบโอวาทแก่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่น 12 ก่อนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมให้โอวาท ข้อคิด ข้อแนะนำแก่นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ดีเด่น ครูดีเด่น และนักเรียนทุนฯ ที่จบการศึกษา รวม 334 คน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจําปี 2563 สร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจําปี 2563 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และกราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าเฝ้าฯ ประกอบด้วยคณะนักเรียนผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 12 จำนวน 173 คน คณะนักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น จำนวน 18 คน รวมถึงคณะนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3-5 ที่จบการศึกษา จำนวน 143 คน คณะครูผู้ดูแล จำนวน 173 คน และคณะเจ้าหน้าที่อีก 15 คน รวมทั้งสิ้น 522 คน