สพป.พิษณุโลก เขต 2 ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 101 คน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล คอนแวนชั่น เช็นเตอร์ จ.พิษณุโลก