สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบี้องต้น (B.T.C.)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ซึ่งการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 24 พฤศจิกายน 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานในกระบวนการลูกเสือและสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้อง และเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้น  โดยมีนางสมพร คำพานุช ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี