สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 29/2563

        วันที่ 23 พฤศจิกายน  2563  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว  นางพรพนา  บัวอินทร์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเคารพธงชาติและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ณ  บริเวณหน้าเสาธง สพป.ปราจีนบุรี เขต  2