สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช นายชุมพล ฝูงใหญ่ นายอุมัธ สวาหลัง และนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน (ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) อีกทั้งยังนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน (ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1