การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลุกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลุกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (Rover Scout Advanced Unit Leader Training Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ เพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ      ขั้นความรู้ชั้นสูงมาแล้ว พร้อมยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาตนเองไปเป็นผู้กำกับลูกเสือวิสามัญอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อบรมระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยากร จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ ๒ , สพม. เขต ๓๒ , กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ , สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์