การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และครอบครัว กฟฉ.3 ส่งมอบความสุข ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายจำนงค์  เพียกขุนทด ผอ.โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะจาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ที่นำสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านแปรง

 
นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และ นางฑิบงกช ยันตรวัฒนา ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กฟฉ.3 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะแม่บ้าน กฟฉ.3 และพนักงาน PEA ร่วมส่งมอบสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลให้แก่โรงเรียนบ้านแปรง ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา