ผอ.เขต ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบายการบริหารงานและการจัดการศึกษา

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ