สพม.20 อุดรธานี รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายศักดา จำปาหอม นางกัญญา โทสาลี รอง ผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  จากนั้นได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการ สพม.20