สพม.35 ร่วมรับฟังถ่ายทอดสด “การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนางนภาพร  แสงนิล  นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหาร คณะบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 25 พฤศจิกาทยน 2563

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ