คลิป สพฐ. ติดตาม รมว.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมยกระดับการศึกษาประจำจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมวางแผนยกระดับการศึกษาประจำจังหวัด ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุม