สพม.35 เปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน 122 ปี

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน 122 ปี “บุญวาทย์ 122 ปี เรียนรู้ 3R พัฒนา 8C เน้น ICT มีนวัตกรรม” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กิจกรรมงานฯ ดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำทางการศึกษาของโรงเรียน

โดยมีนายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน นายพูนศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กล่าวรายงาน อีกทั้ง ประธาน มอบโล่รางวัลแด่ผู้มีอุปการคุณ คณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งเดินชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอีกด้วย

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน