นายอนันต์ พันนึก ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทร. สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี และได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ