สพป.ชลบุรี เขต 3: ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยมีนายจำนง ยอดขำ ผอ.สกสค.จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2350.html