รางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Alk-Kalifa ประจำปี 2563

องค์กรยูเนสโก เชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคล สภาบัน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อเข้ารับรางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Alk-Kalifa ประจำปี 2563

ซึ่งมีรายละเอียดดังไฟล์แนบบนี้  รายละเอียดรางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Alk-Kalifa ประจำปี 2563