ทุน TUAF สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ปีการศึกษา 2020-2021

มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ จังหวัดท้ายเหวียน  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม เปิดรับสมัครชิงทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ซึ่งมีรายละเียดดังไฟล์แนบนี้  ทุน TUAF สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ปีการศึกษา 2020-2021