การประกวดวาดภาพงาน International Children Drawings Biennale Joy of Tashkent

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงาน International Children’s Drawings Biennale ภายใต้หัวข้อ “Joy of Tashkent” ในการนี้เชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประกวดภาพวาดงาน International Children’s Drawings Biennale “Joy of Tashkent