สพป.ชบ.3: การประชุมพิจารณาโครงการประกอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา ,นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการประกอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2353.html