ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา