ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 เพื่อรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม