ต้นกล้าจิตอาสา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ก้าวกล้าสันป่าตอง”

ชมรมต้นกล้า “ก้าวกล้าสันป่าตอง”  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา ร่วมขับเคลื่อนกล้าความดี  จัดค่ายกล้าอาสา ครั้งที่ 59 “แต้มสี  เติมรัก” ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2563 ได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงด้วยการปฏิบัติจริง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา  รู้รักสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม