ผอ.สพป.สน.2 ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 | นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และพลศึกษา และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต” โดยจัดการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2561