ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วิทยากรจิตอาสา 904 จากหลักสูตรประจำ และหลักสูตรพื้นฐาน ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ณ ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับสโมสรลูกเสือนารัง โดยมีคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม เป็นบุคลากรทางการลูกเสือเข้าโครงการอบรม จำนวน กว่า 50 คน