สพม.15 ร่วมประชุมหารือมาตรการรักษาความปลอดภัยครูฯ

นายปชานนท์ ชนะราวี รองผอ.สพม.15 และ นส.กันนภัค เสลารัตน์ ได้รับมอบหมายจากนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม15 ให้เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1  และในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563….ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว